Tiib- ja liugväravad

Tiibväravad

Tiibväravad on kogu maailmas kõige populaarsem lahendus. Põhjuseks on konstruktsiooni lihtsus ja soodne hind. Tiibväravaid võib paigaldada sissesõiduteedele kõikidel territooriumitel.

Tiibväravateade konstruktsioon ja välimus valitakse vastavalt Kliendi soovile olenevalt objekti tüübist või juba olemasoleva piirde tüübist. Väravatiivad valmistame üldjuhul nelikanttorust millele hiljem saab lisada Kliendi soovile vastava täidise, aga ka varbtäitega. Tiibväravad varustame reguleeritavate hingede ja tuuleriividega. Reguleeritavad hinged annavad võimaluse pinnase liikumisest tulenevaid väravanihkeid korrigeerida.Pinnakatteks soovitame kuumtsinkimist mis tagab eriti pika korrosioonikundluse ja seega esteetilisuse. Tsingile saab kanda ka sobiliku värvitooni.

Kõikitele sellistele väravatele saab lisada ka automaatika, et väravate avamine/sulgemine oleks eriti mugav.

 

 

Liugväravad

Liugvärava suurim eelis on tema ruumisäästlikkus, sest see liigub paralleelselt piirdeaiaga, võimaldades seda kasutada kohtades, kus tiibvärava avamiseks ruumi ei ole. Liugvärav vajab avanemiseks vaba ruumi avanemise suunal 1,5 korda ava laiust. Liugväravat peetakse turvalisemaks kui tiibväravat, sest ta on oma konstruktsioonilt tugevam. Liugvärav on ka ainuvõimalik lahendus sissesõidu suurte kallete korral kus tiibvärav avanedes maasse jookseks. Liugvärava raami valmistame nelikanttorudest, millele hiljem saab peale panna Kliendile sobiva täite või varbtäitega. Pinnakatteks soovitame kuumtsinkimist mis tagab eriti pika korrosioonikundluse ja seega esteetilisuse. Tsingile saab kanda ka sobiliku värvitooni.

Kõikitele sellistele väravatele saab lisada ka automaatika, et väravate avamine/sulgemine oleks eriti mugav.